Strona główna forum Dział organizacyjny Zasady i ogłoszenia Zasady gry

Zasady gry

Post 30 paź 2015, 2015 16:34
DaVinci Administrator

Posty: 8
Tworzenie postaci

1. Nową postać tworzysz w wątku „Rekrutacja do gry”.
2. Tworzenie postaci odbywa się na zasadach określonych w ww. wątku.
3. Każdy gracz zobowiązany jest na forum tajnym swej partii napisać biografię postaci. Biografia podlega zatwierdzeniu przez GMa pod kątem realizmu. Po zatwierdzeniu gracz zobowiązany jest umieścić biografię na forum jawnym.
4. Posiadanie więcej niż jednego konta, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, za zgodą GMa jest zabronione i skutkuje banem.
5. Zdecydowanie odradza się zmieniania postaci. Powinno grać się tą, którą zaczęło. Postać można zmienić w wyjątkowych przypadkach za zgodą GMa, ale obowiązuje wtedy przymus tygodniowej przerwy w grze.

Gra

1. Gra odbywa się według formuły PBF, przez wpisy na forum.
2. Gra nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Każdy tydzień w "realu" odpowiada miesiącowi w "wirtualu". W okresach świątecznych, wakacyjnych, wiążących się z nieobecnościami dużej liczby graczy, upływ czasu może zostać spowolniony, a w przypadku dłuższej nieobecności GMa wiążącej się z brakiem dostępu do internetu - zawieszony.
3. Gra rozgrywa się głównie na trzech płaszczyznach: parlament, media, działalność w okręgu wyborczym. Gracze uczestniczą w debatach i głosowaniach, urządzają konferencje prasowe i komentują bieżące doniesienia medialne, prowadzą biura poselskie, blogi, konta na mediach społecznościowych itp. itd.
4. Zaleca się robienie printscreenów ze wszystkich prowadzonych via PW negocjacji, ustaleń, romansów itp. GM nie ma obowiązku wierzyć w coś na słowo.
5. Wykorzystanie jakiegokolwiek NPC niezależnego od gracza/partii wymaga zgody GMa.
6. Wszelkie strajki, protesty, demonstracje wymagają zgody GMa.
7. Postaci notorycznie łamiące regulamin, orzeczenia i zasady spodziewać się mogą nagonek medialnych oraz bardzo bolesnych wypadków losowych.
8. GM nie może kierować się swoimi sympatiami politycznymi ani sympatiami/antypatiami, a jedynie aktywnością graczy oraz symulowanymi realiami społeczno-politycznymi.
9. Orzeczenia GMa są ostateczne, nie ma możliwości odwoływania się od nich. Tym niemniej, jeżeli co najmniej dwóch graczy, których ona nie dotyczy, uzna decyzje GMa za niesprawiedliwą, może on ją zmienić.
10. Wszelkie niejasności w regulaminie i zasadach rozstrzyga GM.
11. Obowiązują zasady "ignoratia iuris nocet" oraz "in dubio pro reo".

Sejm i Senat

1. Partie kontrolują wszystkie mandaty swojej partii i dzielą je między graczy wedle swego uznania. W głosowaniu gracz nie musi wszystkimi swoimi głosami głosować tak samo, może np. niektórymi poprzeć projekt, a kilkoma się wstrzymać.
2. Podział mandatów w ramach danej partii ma być ogłaszany w specjalnym wątku. Można go zmieniać co najwyżej raz w tygodniu.
3. Parlamentarzystów niezrzeszonych będących NPC oraz Mniejszość Niemiecką kontroluje GM. Gracze mogą negocjować przejście jakichś NPC do ich klubów/kół z GMem.
4. Wszystkie głosy senackie danej partii kontroluje jeden gracz, najlepiej aby i jego postać była senatorem, a nie posłem. Gracze mogą być senatorami niezrzeszonymi, a niezrzeszonych NPC kontroluje GM.
5. Głosy senackie wpisuje się w osobnym poście w wątku z głosowaniem sejmowym.
6. Wyniki głosowań sejmowych i senackich podlicza gracz kontrolujący Marszałka Sejmu.

Media

1. Artykuły medialne publikują w odpowiednich watkach GM oraz gracze kontrolujący dziennikarzy (ci ostatni w określonych mediach).
2. Gracze mogą wysyłać GMowi artykuły do publikacji. Ich publikacja wiąże się z określonymi profitami dla partii i postaci gracza. O publikacji decyduje GM, nie publikuje wszystkiego "z automatu" .

@echophp1@
@echophp2@

Powrót do Zasady i ogłoszenia

cron
To forum hostowane jest na Darmowe fora PHPBB3
MultiForums powered by echoPHP phpBB MultiForums